Nhện biển khổng lồ ở Nam Cực

Nhện biển khổng lồ ở Nam Cực

Với 8 chiếc chân dài và cái vòi tương xứng, những con nhện biển khổng lồ ở vùng cực có kích thước lớn hơn loài nhện ở mọi nơi khác trên thế giới.