Thanh Hóa có thêm huyện đạt chuẩn nông thôn mới

Thanh Hóa có thêm huyện đạt chuẩn nông thôn mới

Huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa) vừa tổ chức lễ công bố, đón nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước trao tặng và đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ.