Hệ lụy buồn từ việc... làm quen bạn gái

Hệ lụy buồn từ việc... làm quen bạn gái

Chỉ vì xích mích trong khi làm quen bạn gái mà nhóm thanh niên 9x trú xã Hòa Phong đã giải quyết mâu thuẫn bằng vũ lực với nhóm thanh niên ở xã Hòa Phú (cùng huyện Tây Hòa, Phú Yên).