Nhiều hoạt động ý nghĩa trong "Ngày gia đình ASEAN"

Nhiều hoạt động ý nghĩa trong "Ngày gia đình ASEAN"

Ngày 25/8, Bộ Ngoại giao phối hợp với Nhóm Phụ nữ Cộng đồng ASEAN (AWCH) tổ chức Ngày Gia đình ASEAN 2018 với sự tham dự của lãnh đạo, cán bộ, nhân viên Bộ Ngoại giao, Đại sứ các nước ASEAN tại Hà Nội cùng gia đình.