Sẽ công khai danh sách ”đen” các kênh YouTube có nội dung xấu

Sẽ công khai danh sách ”đen” các kênh YouTube có nội dung xấu

Bộ trưởng Trương Minh Tuấn giao Cục Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử chủ trì, phối hợp với các đơn vị của Bộ TT&TT tiếp tục nghiên cứu giải pháp xây dựng, công bố các kênh có nội dung sạch và các kênh có nội dung xấu độc trên YouTube.