Học sinh cõng nước về trường

Học sinh cõng nước về trường

Nắng hạn kéo dài khiến các trường học bán trú ở huyện Tây Giang, Quảng Nam thiếu nước sinh hoạt trầm trọng. Học sinh các xã vùng cao đi học ngoài mang cặp, còn phải mang theo cả can nhựa để cõng nước về sinh hoạt.