Mưa thủy tinh trên ‘hành tinh xanh’ đặc biệt

Mưa thủy tinh trên ‘hành tinh xanh’ đặc biệt

Lần đầu tiên các nhà thiên văn học có thể khẳng định, màu xanh hiện hữu trên HD189733b, hành tinh nằm cách xa trái đất 63 năm ánh sáng, là màu sắc thực sự, được tạo ra do những trận mưa silicat (thủy tinh) đặc biệt.