Huyện Chư Prông khởi sắc từ khi xây dựng nông thôn mới

Huyện Chư Prông khởi sắc từ khi xây dựng nông thôn mới

Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và sự chung sức, đồng lòng của các tầng lớp nhân dân, sau 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, diện mạo nông thôn của huyện Chư Prông có nhiều đổi thay.
Xây dựng Nông thôn mới nhìn từ thành công của xã Ea Kly

Xây dựng Nông thôn mới nhìn từ thành công của xã Ea Kly

Xã Ea Kly nằm phía đông huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk, với tổng số hộ là 5.119 hộ, 17.549 khẩu, chia thành 32 thôn buôn. Đây là 1 trong 4 xã được Huyện ủy Krông Pắk chọn làm xã Nông thôn mới (NTM) đầu tiên của huyện và đã đạt chuẩn NTM từ năm 2015.
Nghệ An: Con Cuông khởi sắc sau 10 năm nỗ lực xây dựng NTM

Nghệ An: Con Cuông khởi sắc sau 10 năm nỗ lực xây dựng NTM

Sau 10 năm thực hiện phong trào “Nghệ An chung sức xây dựng Nông thôn mới” giai đoạn 2010-2020”, bức tranh Nông thôn mới ở huyện miền núi Con Cuông đã có những bước chuyển mình mạnh mẽ, đời sống của nhân dân ngày một nâng lên.
Đắk Lắk: Xã Ia Jlơi và chặng đường 10 năm xây dựng NTM

Đắk Lắk: Xã Ia Jlơi và chặng đường 10 năm xây dựng NTM

Trong chặng đường 10 năm phấn đấu xây dựng nông thôn mới (NTM), xã Ia Jlơi, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk đã huy động được 14 tỷ đồng. Tuy nhiên, do đặc thù là xã vùng sâu vùng xa của huyện biên giới, hiện Ia Jơi vẫn còn đối mặt với rất nhiều khó khăn.
Hàng loạt khó khăn trong xây dựng nông thôn mới ở Cao Bằng

Hàng loạt khó khăn trong xây dựng nông thôn mới ở Cao Bằng

Xây dựng nông thôn mới là một chương trình lớn, nhiều nội dung, bao quát khắp tất cả các lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội vùng nông thôn, nhưng cấp trực tiếp tổ chức thực hiện là cấp xã, cán bộ phần lớn trình độ năng lực còn nhiều hạn chế...
Công an Hà Tĩnh giúp dân xây dựng nông thôn mới

Công an Hà Tĩnh giúp dân xây dựng nông thôn mới

Để góp phần giúp đỡ xã Thạch Lạc, huyện Thạch (Hà Tĩnh) sớm về đích nông thôn mới, lực lượng đoàn viên Công an Hà Tĩnh đã đóng góp nhiều ngày công lao động giúp dân xây dựng Nông thôn mới.