Bất ngờ với lời nói sau cùng của cựu ĐBQH Châu Thị Thu Nga

Bất ngờ với lời nói sau cùng của cựu ĐBQH Châu Thị Thu Nga

"Trong trường hợp HĐXX tuyên một bản án giống như bản án sơ thẩm đã đưa ra, chắc chắn tôi sẽ là người đầu tiên viết đơn kháng cáo gửi cấp Giám đốc thẩm để tiếp tục đề xuất nguyện vọng cho Housing Group" - cựu ĐBQH Châu Thị Thu Nga nói lời sau cùng.