Phòng GD&ĐT nói gì vụ mua bán trinh học sinh?

Phòng GD&ĐT nói gì vụ mua bán trinh học sinh?

"Vụ việc trên xảy ra ngoài nhà trường, bị phát hiện từ 1 tháng trước. Nhà trường cũng đã nắm bắt tư tưởng và động viên. Các học sinh này hiện đi học bình thường", vị Trưởng phòng GD&ĐT huyện Ba Vì thông tin.