Nâng cao hiệu quả truy nhập internet tại cộng đồng

Nâng cao hiệu quả truy nhập internet tại cộng đồng

Dự án “Nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy nhập internet công cộng tại Việt Nam” đã được triển khai tại 40 tỉnh với 1.500 điểm Bưu điện văn hóa xã, và thư viện xã; 400 thư viện tỉnh và huyện...
Fanpage của Bộ trưởng đừng là "máy đọc tin"

Fanpage của Bộ trưởng đừng là "máy đọc tin"

Sự việc Bộ trưởng Bộ Y tế công bố Fanpage chính thức và duy nhất, khiến cộng đồng mạng rất quan tâm, chia sẻ. Đây là việc làm tiên phong tận dụng mạng xã hội để gần gũi với người dân...