Đằng sau việc Mỹ cố tình khiêu khích Triều Tiên

Đằng sau việc Mỹ cố tình khiêu khích Triều Tiên

Đại sứ Oleg Burmistrov cho rằng, khác với phía Nga, Trung Quốc có thiện ý thực sự trong việc giải quyết vấn đề Triều Tiên, Mỹ lại có mục đích sâu xa hơn khi cố tình kích động Bình Nhưỡng, qua đó tiến tới tổng cấm vận kinh tế.