Những hành trình tuổi trẻ vì cuộc sống tươi đẹp

Những hành trình tuổi trẻ vì cuộc sống tươi đẹp

Nhiều người trẻ đã tập hợp cùng nhau mang những kết nối trên thế giới mạng ảo trở thành những hoạt động hữu ích trong cuộc sống thực, lan tỏa những thông điệp tích cực tới mọi người, góp phần xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn.