Phòng dịch Covid-19: Việt Nam hiện có bao nhiêu máy thở?

Phòng dịch Covid-19: Việt Nam hiện có bao nhiêu máy thở?

Trao đổi với VietNamNet sáng nay 26/3, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cho biết hiện trên cả nước có khoảng gần 4.000 máy thở, nếu trong trường hợp xảy ra ở cấp độ từ 3.000 người thì chúng ta hoàn toàn chủ động được.