Đà Nẵng chính thức công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm

Đà Nẵng chính thức công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm

Cuối phiên làm việc chiều 18/12, kỳ họp thứ 9 HĐND TP Đà Nẵng khóa IX đã chính thức công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với 24 người giữ chức vụ do HĐND TP bầu hoặc phê chuẩn. Chánh Văn phòng UBND TP và Giám đốc Sở Y tế là hai người có số phiếu tín nhiệm cao nhiều nhất!