Gửi kết quả giải quyết hồ sơ lý lịch qua đường bưu điện

Gửi kết quả giải quyết hồ sơ lý lịch qua đường bưu điện

Ngày 3/5,  Bưu điện TP.HCM đã phối hợp với Sở Tư pháp TP.HCM triển khai cung cấp dịch vụ phát trả kết quả giải quyết hồ sơ lý lịch tư pháp và bản sao giấy tờ hộ tịch (khai sinh, đăng ký kết hôn, quyết định nhận nuôi con nuôi...) qua đường bưu điện.