F5 bản thân theo cách sinh viên Sư phạm

F5 bản thân theo cách sinh viên Sư phạm

Những sinh viên khối ngành ngoại ngữ của ĐH Sư phạm TP.HCM đã có một ngày cuối tuần để làm mới bản thân khi hòa mình tham gia lễ hội “F5 We are the world”.