Chưa bao giờ Eurozone "mong manh" như bây giờ

Chưa bao giờ Eurozone "mong manh" như bây giờ

Theo dự kiến năm 2014, khu vực đồng euro sẽ thoát khỏi khủng hoảng nợ, khi tăng trưởng kinh tế quay trở lại cùng với niềm tin của người tiêu dùng và việc làm. Song, năm 2014 lại không diễn ra như vậy.