Quảng Bình: Xã Phong Hóa về đích NTM đúng kế hoạch

Quảng Bình: Xã Phong Hóa về đích NTM đúng kế hoạch

Xã Phong Hóa triển khai thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã thu được kết quả rất đáng ghi nhận. Cuối năm 2019, toàn xã phấn đấu về đích NTM theo đúng kế hoạch.
Quảng Bình: Cả xã “mất nóc”

Quảng Bình: Cả xã “mất nóc”

Xã Cao Quảng (huyện Tuyên Hóa) được bao bọc bởi các dãy núi cao xung quanh, tách biệt với bên ngoài. Cơn bão số 10 quét qua địa bàn, làm cho 100% ngôi nhà dân ở trong xã đều bị tốc mái, vỡ ngói, dân đùa nhau rằng: cả xã “mất nóc”.