Cẩm Phả: Tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp

Cẩm Phả: Tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp

Từ đầu năm 2017 đến nay, UBND Tp.Cẩm Phả đã tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp cụ thể, trong đó tập trung chỉ đạo đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, hỗ trợ tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp.
VietinBank khơi nguồn vốn xúc tiến đầu tư

VietinBank khơi nguồn vốn xúc tiến đầu tư

Tiên phong trong các hoạt động xúc tiến đầu tư tại nhiều địa phương, VietinBank đã góp phần khơi thông nguồn vốn cho sản xuất kinh doanh và đóng góp đáng kể cho sự phát triển kinh tế đất nước.
Lâm Đồng đặt mục tiêu có 9.000 doanh nghiệp vào năm 2020

Lâm Đồng đặt mục tiêu có 9.000 doanh nghiệp vào năm 2020

Trên quan điểm coi phát triển doanh nghiệp là chiến lược lâu dài, nhất quán, và là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong chính sách phát triển kinh tế, xã hội, mới đây tỉnh Lâm Đồng đã ban hành một chương trình chương trình hành động để hiện thực hóa điều này.
Tỉnh Lâm Đồng đảm bảo công bằng trong tiếp cận nguồn lực của doanh nghiệp

Tỉnh Lâm Đồng đảm bảo công bằng trong tiếp cận nguồn lực của doanh nghiệp

Để thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 10, và Nghị quyết số 35 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020, UBND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành một chương trình hành động để hiện thực hóa những chỉ đạo nói trên.