Những hình ảnh “bí ẩn” được chụp từ vệ tinh

Những hình ảnh “bí ẩn” được chụp từ vệ tinh

Gần đây, các nhà khoa học đã phát hiện thêm 143 hình vẽ geoglyph được chạm khắc trên cao nguyên Nazca ở Peru. Hầu hết hình thể hiện hình ảnh người, chim, khỉ, cá, rắn, cáo, mèo cũng như các hình tượng khác.