Lâm Đồng quán triệt nghị quyết Trung ương 5

Lâm Đồng quán triệt nghị quyết Trung ương 5

Sáng ngày 1/11, Tỉnh ủy Lâm Đồng đã tổ chức hội nghị trực tuyến gồm cán bộ chủ chốt để học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành trung ương Đảng khóa XII.
Bộ GD&ĐT chính thức sửa đổi thông tư 30

Bộ GD&ĐT chính thức sửa đổi thông tư 30

Thông tư 30 đã được triển khai trên cả nước trong hơn 2 năm và vẫn còn tồn tại những hạn chế. Sự ra đời của Thông tư 22 trên cơ sở hoàn thiện Thông tư 30 được kỳ vọng sẽ tạo ra khí thế mới cho giáo viên và học sinh tiểu học.