“Giẫm vào thủy tinh không có ích gì cho kỹ năng sống”

“Giẫm vào thủy tinh không có ích gì cho kỹ năng sống”

“Trẻ nhỏ còn rất nhiều thứ phải học từ trái đất của chúng ta như: học cách bơi trong dòng nước, đi lại, đối xử với súc vật. Con nào độc, con nào không độc, con nào dữ; Cách làm sao để tránh con ong đốt…”, ông Vũ Đặng Hùng, Công ty Mega Media chia sẻ.