Bắc Giang hỗ trợ cho nhiều nạn nhân bị mua bán trở về

Bắc Giang hỗ trợ cho nhiều nạn nhân bị mua bán trở về

14 nạn nhân và người có nguy cơ bị mua bán cao có yếu tố nước ngoài tại các huyện Lục Ngạn, Lục Nam, Yên Dũng, Việt Yên, Tân Yên (Bắc Giang) đã được hỗ trợ lợn giống, tổng giá trị 84 triệu đồng từ nguồn hỗ trợ của tổ chức di cư quốc tế.
Những kết quả tích cực về phát triển nghề công tác xã hội

Những kết quả tích cực về phát triển nghề công tác xã hội

Triển khai năm 2010, đến nay Đề án phát triển nghề công tác xã hội đã đạt được một số kết quả đáng ghi nhận, đặc biệt trong thí điểm các mô hình TT cung cấp dịch vụ CTXH, đào tạo nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm CTXH, thành lập Hiệp hội nghề CTXH.