Xuất tinh ra máu là bị bệnh gì?

Xuất tinh ra máu là bị bệnh gì?

Khi xuất tinh bạn thấy có lẫn máu trong đó. Đừng vội hoảng hốt vì không phải lúc nào đó cũng là biểu hiện của bệnh nghiêm trọng.