Vẫn còn tình trạng vi phạm đạo đức nhà giáo

Vẫn còn tình trạng vi phạm đạo đức nhà giáo

Thời gian vừa qua, tại một số địa phương đã xảy ra tình trạng giáo viên vi phạm đạo đức nhà giáo làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín, hình ảnh nhà giáo, tác động xấu đến môi trường giáo dục và gây bức xúc trong dư luận xã hội.