Uống sữa bố mẹ để kết nghĩa

Uống sữa bố mẹ để kết nghĩa

Ở Kon Tum, nhà thơ Tạ Văn Sỹ được xem là một nhà địa phương học với vốn hiểu biết khá rộng về văn hóa của các tộc người thiểu số bản địa.
Mỗi khi 'trời đánh' là... đãi tiệc 3 ngày

Mỗi khi 'trời đánh' là... đãi tiệc 3 ngày

Với người J’rai ở xã Ia Mơr (Chư Prông, Gia Lai), sét đánh chính là sự báo hiệu của tai họa và phải làm lễ hóa giải với các lễ vật cúng Yàng như: một cặp trâu đen - trắng; cặp gà đen - trắng và cặp heo đen- trắng.