Tranh luận việc luật hóa trang mạng xã hội, trang thông tin điện tử

Tranh luận việc luật hóa trang mạng xã hội, trang thông tin điện tử

Nhiều khả năng Luật báo chí (sửa đổi) sẽ bị “đổ”. Bởi mặc dù Dự thảo Luật báo chí sửa đổi đã được chỉnh lý, sửa đổi, bổ sung tới lần thứ 19, nhưng cho ý kiến vào bản Dự thảo này các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội vẫn không đồng tình nhiều điểm.
Đăng tin nhân thân vụ án liên quan đến đạo đức nhà báo

Đăng tin nhân thân vụ án liên quan đến đạo đức nhà báo

Thiếu tướng Huỳnh Thế Kỳ- Đoàn đại biểu tỉnh Ninh Thuận cho rằng việc báo chí đăng tải các thông tin quá cụ thể của nhân thân liên quan đến các vụ án là không nên. Thiếu tướng Kỳ ủng hộ việc cần có các chế tài để xử lý vấn đề này.