Muôn màu tình yêu thời Covid-19

Muôn màu tình yêu thời Covid-19

Những cặp tình nhân có muôn vàn cách để thể hiện tình cảm, giữa lúc chính phủ các nước đồng loạt thi hành nhiều biện pháp như giãn cách xã hội để ngăn chặn dịch Covid-19 lây lan nhanh chóng.