Mang gần 100 viên ma túy tổng hợp đi liên hoan thì "gặp 141"

Mang gần 100 viên ma túy tổng hợp đi liên hoan thì "gặp 141"

Tuấn khai nhận, mình và Bình đang trên đường đi ăn đêm, sau đó nam thanh niên 21 tuổi này sẽ mang số ma túy trên về để tổ chức liên hoan với khoảng 20 người bạn khác. Số ma túy trên đủ để Tuấn và nhóm bạn vui vẻ trong 2 ngày liền.