Chi ngân sách vượt 1,5 lần mức thu

Chi ngân sách vượt 1,5 lần mức thu

chi NSNN vẫn tái diễn tình trạng “vượt thu” . Chỉ tính riêng mức chi NSNN trong tháng 9 lên tới 85,41 nghìn tỷ đồng, đã gấp 1,5 lần mức thu.