Học sinh lớp 9 sẽ học về cuộc chiến vệ quốc 1979

Học sinh lớp 9 sẽ học về cuộc chiến vệ quốc 1979

Sẽ mắc nợ với người đã ngã xuống trong cuộc vệ quốc chống quân bành trướng Trung Quốc ở biên giới phía Bắc 40 năm trước nếu như bản chất cuộc chiến không được làm rõ để các thế hệ người Việt Nam hiểu và tự hào.
Biên giới phía Bắc 1979: 30 ngày không thể nào quên (1)

Biên giới phía Bắc 1979: 30 ngày không thể nào quên (1)

Cuối năm 1978, để chuẩn bị cho cuộc chiến tranh xâm lược mà phía Trung Quốc gọi là “phản kích tự vệ chống Việt Nam”, giới cầm quyền Bắc Kinh đã tập trung một bộ phận lớn quân đội ở khu vực biên giới.