Phụ huynh và thí sinh tìm nhau giữa biển người

Phụ huynh và thí sinh tìm nhau giữa biển người

Đứng trên yên xe máy, liên tục điện thoại, mắt tập trung nhìn kiếm con, người thân giữa biển người. Đó là những hình ảnh thường thấy từ đầu kỳ thi đại học năm nay tại các điểm thi lớn ở TP.HCM.