Singapore: Cấm rượu ở Tiểu Ấn từ sau bạo động

Singapore: Cấm rượu ở Tiểu Ấn từ sau bạo động

Singapore sẽ cấm việc buôn bán và tiêu thụ rượu ở quận Tiểu Ấn vào cuối tuần này sau khi nhiều vụ bắt giữ đã được tiến hành kể từ vụ bạo loạn đầu tiên diễn ra ở quốc đảo này trong hơn bốn thập kỷ.
Nelson Mandela đã làm gì để thay đổi Nam Phi?

Nelson Mandela đã làm gì để thay đổi Nam Phi?

Nelson Mandela là người đã loại bỏ nhà nước phân biệt chủng tộc của Nam Phi, đưa đất nước này trở thành một quốc gia đa chủng tộc dưới sự cai trị của pháp luật bằng tinh thần bình đẳng, tự do dân tộc và lòng vị tha.