Hung thần quá tải rầm rập trên xa lộ

Hung thần quá tải rầm rập trên xa lộ

Ngoài nguyên nhân chính gây nên hư hỏng đường sá, những chiếc xe chở quá tải, không đúng quy cách thực sự là hiểm họa đang từng ngày đe dọa tính mạng của người tham gia giao thông.