“Doanh nghiệp có quan hệ, chống lưng có lãi nhanh hơn..."

“Doanh nghiệp có quan hệ, chống lưng có lãi nhanh hơn..."

"Doanh nghiệp nào có quan hệ, có chống lưng thì doanh nghiệp đó có lãi nhanh hơn khi đầu tư vào khoa học công nghệ, nguồn nhân lực”, TS Lê Đăng Doanh nói tại diễn đàn “Vai trò của kinh tế tư nhân trong phát triển kinh tế Việt Nam”.