Bảo vệ thương hiệu cho sản phẩm, nội dung số như thế nào?

Bảo vệ thương hiệu cho sản phẩm, nội dung số như thế nào?

Sáng 7/12, tại TP.HCM, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức hội thảo về sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin thương hiệu Việt – Vibrand với chủ đề “Thúc đẩy phát triển sản phẩm, dịch vụ nội dung số thương hiệu Việt trong nền kinh tế số”.