Sáng tạo với cá trích chiên giòn

Sáng tạo với cá trích chiên giòn

Loại cá này luôn bị "đóng khung" với món kho, song nếu chịu khó thử nghiệm, chúng ta sẽ tạo ra hàng loạt món mới từ nguyên liệu không thể quen hơn này.