Những hình ảnh "lăn lê" của phóng viên khi tác nghiệp

Những hình ảnh "lăn lê" của phóng viên khi tác nghiệp

Không ngần ngại gian khổ, các phóng viên, nhà báo lăn lộn, tìm nơi tác nghiệp ở hiện trường, thậm chí “mật phục” từ sáng đến tối khi có sự kiện diễn ra. Nhiều lúc họ còn "xả thân" mình để có thông tin khách quan phục vụ độc giả.