Học sinh nghỉ học vì rét: Khổ con, khổ cả mẹ

Học sinh nghỉ học vì rét: Khổ con, khổ cả mẹ

“Khi nhận được thông báo nhà trường cho con nghỉ học, sáng 6h30 chị đã trang bị quần áo cho con rồi hai mẹ con lên đường tới cơ quan mẹ, mặc dù 15km mới tới chỗ làm. Được nghỉ học còn khổ hơn cả đi học vì khổ con, khổ cả mẹ”, một phụ huynh chia sẻ.