Mùa đại hội, ngân hàng nóng chuyện cổ tức

Mùa đại hội, ngân hàng nóng chuyện cổ tức

Một loạt các ngân hàng vừa tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, đáng chú ý hầu hết các ngân hàng này thống nhất chi trả cổ tức bằng cổ phiếu, thậm chí có một số không trả cổ tức cho nhà đầu tư. ​
Nhiều lãnh đạo doanh nghiệp có tư tưởng "né" cổ phần hóa

Nhiều lãnh đạo doanh nghiệp có tư tưởng "né" cổ phần hóa

Bộ Tài chính cho biết 6 tháng đầu năm 2017 cổ phần hóa được 19 doanh nghiệp Nhà nước. Tiến độ cổ phần hóa hiện nay còn chậm, các doanh nghiệp đã đăng ký chưa thực hiện đúng kế hoạch chủ yếu do tâm lý chây ỳ, ỷ lại của một số lãnh đạo doanh nghiệp.
"Quan tâm sâu sắc" của SCIC ở Vinamilk

"Quan tâm sâu sắc" của SCIC ở Vinamilk

Hiện đang có những “đợt sóng ngầm” giành quyền kiểm soát công ty sữa lớn nhất nước giữa cổ đông tổ chức là Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước với ban lãnh đạo, hội đồng quản trị Vinamilk.
Tham vọng “vượt” thị trường của HDBank

Tham vọng “vượt” thị trường của HDBank

Là NHTMCP lâu đời nhất tại Việt Nam, HDBank cũng là NH thực thi tinh thần tái cấu trúc và tiên phong hội nhập. Với dấu ấn tái cấu trúc, năm 2014, HDBank đã xác lập vị thế “vượt” thị trường.