Cổ phiếu Hoàng Anh Gia Lai vẫn bị duy trì diện "cảnh báo"

Cổ phiếu Hoàng Anh Gia Lai vẫn bị duy trì diện "cảnh báo"

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của công ty tại thời điểm 31/12/2018 là số âm và chưa khắc phục được nguyên nhân dẫn đến việc cổ phiếu bị đưa vào diện cảnh báo. Do vậy, Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM tiếp tục duy trì cảnh báo với cổ phiếu của Hoàng Anh Gia Lai.
ROS - kỷ lục thanh khoản sau 1 năm niêm yết

ROS - kỷ lục thanh khoản sau 1 năm niêm yết

Được biết đến như một ông vua tốc độ thi công xây dựng, cổ phiếu ROS của Công ty cổ phần Xây dựng FLC Faros đã tạo được sức nóng trên thị trường chứng khoán ngay từ ngày đầu niêm yết.