TS Khuất Thu Hồng: Đây là màn chào đón rất rẻ tiền, phản cảm

TS Khuất Thu Hồng: Đây là màn chào đón rất rẻ tiền, phản cảm

"Tôi đã đọc lời xin lỗi của VJ mới đưa ra, nhưng tôi không thấy những người tổ chức lễ đón tiếp nhận trách nhiệm về mình mà đổ lỗi cho một cá nhân. Bản thân tôi không thể chấp nhận. Và tôi thấy lời xin lỗi này không chân thành”-- TS Khuất Thu Hồng.