Đà Nẵng: Nghiên cứu xây dựng cây cầu thứ 7 bắc qua sông Hàn

Đà Nẵng: Nghiên cứu xây dựng cây cầu thứ 7 bắc qua sông Hàn

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ đề nghị các cơ quan chức năng nghiên cứu lập dự án xây dựng thêm cây cầu thứ 7 bắc qua sông Hàn để giảm thiểu tình trạng quá tải hiện nay của cầu Sông Hàn cũng như các cây cầu khác trong tương lai không xa.