Tổng Cục Thuế tích cực hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho DN

Tổng Cục Thuế tích cực hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho DN

Cải cách TTHC, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp (DN) nhằm cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia theo tinh thần Nghị quyết 19 và Nghị quyết 35 của Chính phủ đã được Tổng cục Thuế thực hiện khá quyết liệt trong thời gian qua.