Khai sinh cho con theo họ mẹ được không?

Khai sinh cho con theo họ mẹ được không?

Khi chị Huyền sinh cháu thứ hai, bố mẹ đẻ của chị rất muốn vợ chồng chị khi đi đăng ký khai sinh cho cháu sẽ mang họ và dân tộc của chị Huyền là họ Nông.