Bình Dương đã... bình yên

Bình Dương đã... bình yên

Bình Dương vào chiều ngày 15/5 đã bình yên. Tại nhiều công ty công nhân đã đi làm trở lại. Dù những tàn tích của sự việc vừa qua vẫn còn hiện hữu nhưng trên đường đã không còn những nhóm người quá khích và kích động.