Tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp rình rập ở các làng nghề

Tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp rình rập ở các làng nghề

Người lao động trong các làng nghề, đặc biệt là lao động trẻ còn nhiều hạn chế, thiếu kiến thức cơ bản về những quy định luật pháp về an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ), cùng với môi trường lao động còn nhiều hạn chế, dẫn đến nguy cơ tai nạn lao động.
Miền Trung: Không cắt điện trong những ngày nắng nóng

Miền Trung: Không cắt điện trong những ngày nắng nóng

Tổng Công ty điện lực miền Trung yêu cầu các đơn vị trực thuộc không cắt điện để công tác trong quý II/2017, đặc biệt là trong thời gian nắng nóng, trừ một số trường hợp cắt điện để ngăn ngừa sự cố, xử lý sự cố hoặc để chuyển tải lưới điện khu vực.
Tỷ lệ đổi mới cấp ủy, nữ, trẻ cơ bản đạt yêu cầu

Tỷ lệ đổi mới cấp ủy, nữ, trẻ cơ bản đạt yêu cầu

Công tác chuẩn bị nhân sự đảm bảo đúng nguyên tắc, trình tự, thủ tục theo chỉ thị số 36- CT/TW của bộ chính trị. Tỷ lệ đổi mới cấp ủy, tỷ lệ cấp ủy viên là nữ, trẻ, công tác tại cơ sở xã, phường, thị trấn và là người dân tộc thiểu số được quan tâm.