Có được làm thêm quá 200 giờ một năm không?

Có được làm thêm quá 200 giờ một năm không?

Việc làm thêm giờ vượt quá 200 giờ trong một năm không trái quy định của pháp luật nếu nằm trong các trường hợp được tổ chức làm thêm từ trên 200 giờ đến 300 giờ trong một năm.
Thái Lan khuyến khích thuê người già làm việc

Thái Lan khuyến khích thuê người già làm việc

Các chuyên gia kinh tế tại Ngân hàng Thế giới (WB) ước tính dân số trong độ tuổi lao động ở Xứ sở chùa Vàng sẽ giảm 11% vào năm 2040 - tốc độ suy giảm nhanh nhất trong số các quốc gia đang phát triển cùng khu vực.