Bức xúc, cô tát trẻ mầm non bầm mặt

Bức xúc, cô tát trẻ mầm non bầm mặt

Trưa ngày 11/2, trong giờ ngủ trưa, cháu Huy không ngủ, khóc quấy và đạp vào bụng cô Quý là người dỗ các cháu ngủ. Do thiếu kiềm chế nên cô Quý đã bợp tai cháu Huy.